fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

اخبار و اطلاعیه ها


مهلت ارسال گزارش فنی (TDP) و دیگر مدارک مورد نیاز کمیته های فنی تا تاریخ ۱۹ بهمن ماه تمدید گردید. لطفا گزارش فنی خود را از طریق وب سایت مسابقات بارگذاری نمایید، و دیگر مدارک را براساس اعلام کمیته های فنی ارسال فرمایید.

در صورتی که سوالی در ارتباط با ارسال مدارک فنی داشتید، لطفا با کمیته فنی لیگ مربوطه تماس حاصل فرمایید.

گروه: اخبار