fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

اخبار و اطلاعیه ها


مهلت پرداخت هزینه و انجام ثبت نام نهایی در نهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران تا پایان روز یازدهم فروردین ماه خواهد بود.

 

کلیه مسوولین تیم ها توجه داشته باشند که حداکثر تا پایان این مهلت می توانند اقدام به ایجاد تغییرات و اصلاحات در اعضای تیم خود بنمایند.

گروه: اخبار