fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

راهنمای ثبت نام در کنفرانس و سمپوزیوم

 

* واریز مبلغ به شماره حساب جام  1449925828 بانک ملت، به نام دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

* مبلغ ثبت نام:

دانشجویان مبلغ 000، 200، 1 ریال

سایرین مبلغ 000، 600، 1 ریال

* فیش واریزی را اسکن نموده و با فرمت *.jpg و با حجم حداکثر 100kb ذخیره نمایید.

* فایل اسکن شده فیش را به صورت زیر نام گذاری کرده و به ایمیل symposium2014@qiau.ac.ir  ارسال فرمایید.

* جهت ثبت نام حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 26/12/1392 می‌توانید اقدام نمایید.

* نحوه نام گذاری فایل:

نام و نام خانوادگی خود را به همان صورتی که هنگام ثبت نام در سایت وارد کرده‌اید در نام گذاری فایل وارد نمایید.

unique code همان کدی است که هنگام ثبت نام دریافت کرده‌اید.

 

در صورتیکه مقاله شما به صورت سخنرانی پذیرفته شده مانند نمونه 1 نام گذاری شود.

در صورتیکه مقاله شما به صورت پوستر پذیرفته شده مانند نمونه 2 نام گذاری شود.

ایمیل خود را باSubject  (فیش) fish  ارسال نمایید.

یک شماره موبایل جهت تماس ضروری در ایمیل خود یادداشت نمایید.Present-Author Name-unique code.jpg

Present-Fatemah Hajizadeh-405E7DE6.jpg

 

: مثال

1-        مقاله

Poster-Author Name-unique code.jpg

Poster -Fatemah Hajizadeh-405E7DE6.jpg

 

: مثال

2-        پوستر