fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

ششمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران و چهارمین کنفرانس مشترک هوش مصنوعی و رباتیک


چهارمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک به همراه ششمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران به همراه نهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران برگزار می گردد. این کنفرانس و سمپوزیوم موقعیت مناسبی جهت معرفی، بحث و تبادل نظر در موردیافته های جدید علمی در موضوعاتی از جمله رباتیک، هوش مصنوعی، ربات های فوتبالیست، ربات های امدادگر، ربات های خانگی، و ربات های دانش آموزی در ربوکاپ فراهم خواهندآورد.

با توجه به ماهیت میان رشته ای و ارتباطات نزدیک زمینه های علمی این کنفرانس با همدیگر و کاربرد آنها در طیف وسیعی از زمینه های تکنولوژی که بکارگیری آنها در آینده ای نه چندان دور اجتناب ناپذیر است، اهمیت سرمایه گذاری و تلاش در این زمینه ها مشخص می گردد. خصوصیت تجربی و تعاملی ربوکاپ و ارتباط نزدیک آن با هوش مصنوعی و رباتیک، موقعیتی را با پتانسیل بالا جهت ارایه، یادگیری، و ارزیابی اندیشه ها و روش های جدید فراهم نموده است. با نگاهی امیدوارانه، این زمینه های علمی و عملی می توانند با بکارگیری شیوه های درست برنامه ریزی و آینده نگری به سرعت در جامعه ما بصورت دانش بومی در آمده و مورد استفاده قرار گیرند.

فراخوان مقالات را می توانید از اینجا دریافت بنمایید.