fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

ربات های خانگی

درباره لیگ

لیگ رباتهای خانگی لیگی جدید در مسابقات روبوکاپ می‌باشد که تمرکز آن بر روی کاربردهای دنیای واقعی و تعامل بین انسان و ماشین با استفاده از رباتهای خودمختار می‌باشد. هدف این لیگ تشویق و توسعه کاربردهای مفید و یاریگر انسان در زندگی روزمره، در حوزه رباتیک می‌باشد.