fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

ربات پرنده

درباره لیگ

لیگ  ربات پرنده بدون سرنشین،(UAV (Unmanned Aerial Vehicle با توجه به جذابیت، اهمیت و کاربردهای متعدد و مهمی که برای ربات پرنده متصور است، برای اولین بار در سال 2011 در مسابقات آزاد ایران برگزار شد و هر ساله در مسابقات رباتیک IRAN OPEN اجرا می شود و امسال نیز مانند سالهای گذشته با حضور تیم هایی از داخل و خارج از کشور اجرا خواهد شد.

امروزه شاهد ساخت و تست انواع ربات های پرنده توسط دانشمندان سراسر دنیا برای کاربردهای مختلف هستیم، این موضوع اهمیت کار و انجام تحقیقات در این زمینه را بیشتر نمایان می کند.

از جمله کاربردهای انواع ربات پرنده و از جمله پرنده های چهار ملخ (quadrature flying robot) می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • بررسی و شناسایی محیط های خطرناک برای انسان و یا غیر قابل دسترسی
 • یافتن و شناسایی مسدومین در محیط های فاجعه زده طبیعی و غیر طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی، برف سنگین، انفجار و ...
 • ضبط ویدئو برای فیلم های تلویزیونی و مستند، تبلیغات و ...
 • کمک به عملیات تعمیرونگهداری دستگاه هایی که در ارتفاع بالا و یا مکان های سعب العبور مانند بالای برج ها نصب شده اند.
 • جمع آوری اطلاعات آب و هوا برای ایستگاه های هوا شناسی
 • کاربردهای نظامی
 • کنترل ترافیک
 • همکاری ربات ها برای انجام کارهای سخت تر
 • انجام بعضی خدمات شهری، مانند رساندن بسته های خرید از فروشگاه به محل مشتری
 • رصد مناطق مرزی و ضبط فیلم و عکس
 • حمل و جابجایی انسان

هر سال با توجه به پیشرفت تیم های شرکت کننده و بالا رفتن توانایی شرکت کنندگان از نظر علمی و فنی و تکنولوژیکی، قوانینی متناسب برای مسابقات وضع می شود که باعث بالاتر رفتن سطح لیگ از تمام جهات و هم افزایی علمی و عملی تیم های شرکت کننده می شود.

در مسابقات جهانی این لیگ، ربات ها در دو بخش محیط بسته (indoor) و محیط باز (outdoor)، به مسابقه می پردازند و توانایی های ربات ها مورد سنجش قرار می گیرد.

لیگ ربات پرنده در مسابقات رباتیک ایران در یک بخش محیط بسته (indoor)  برگزار می شود. که در این بخش، با قوانین و مراحلی که برای مسابقه در نظر گرفته شده، توانایی هایی از ربات ها مانند قدرت مانور، پایداری، توان ، میزان خودمختاری و هوش ربات مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مسابقات ربات ها  می توانند مراحل را به 3 طریق خود مختار و کنترل توسط اپراتور به صورت دید مستقیم و یا با استفاده از دوربین، طی کنند.

قوانین، نحوه انجام مسابقه و چگونگی امتیازها برای سال 2014، با توجه به مسابقات جهانی این لیگ و توانمندی های تیم های شرکت کننده طراحی شده است و در قسمت قوانین در دسترس است.