fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

لیگ ربات های استاندارد

کمیته لیگ

•        سرپرست لیگ

امید امیرغیاثوند، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

•        اعضاء کمیته فنی

محمد علی زاکری هرندی

محمد شفیعی رضوانی نژاد

  اعضاء کمیته اجرایی

نوین شاهرودی

محمد رضا قازلی

                پویا ساقرچی


جهت تماس با کمیته فنی لیگ می توانید از این آدرس ایمیل استفاده نمایید