fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

نمايش دانش آموزی-موضوع آزاد

قوانین لیگ

بسمه تعالی


تاریخ به روزرسانی: 1392/10/14

  

قوانین مسابقات دانش‌آموزی (لیگ نمایش ـ موضوع آزاد)

 

مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران 1393

  تذکر: ملاک کمیته فنی، قوانین فارسی است


      TDP: گزارش فنی تیم، TDP، باید مطابق نوع نگارش موجود در فایل ذیل و با رعایت نکات ذکر شده در قوانین مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2014 نوشته شده و از طریق وب سایت رسمی مسابقات (حساب کاربری) ارسال شود.

TDP - Doc

TDP - PDF