fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

ربات هاى مين ياب خودكار

کمیته لیگ

سرپرست لیگ:

         دکتر سعید شیری قیداری، هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

اعضای کمیته فنی:

         مهندس علی روحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار [ali.roohi.eng[at]gmail.com]

   مهندس بابک طایفه حسینی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  [babak.t.hoseini[at]gmail.com]

         مهندس آرمان کاویان، مجتمع فنی تهران [armaan.kavian[at]gmail.com]

 مهندس آزاده عطاری، مجتمع فنی تهران

 مهندس محبوبه جعفرپور، دانشگاه علم و صنعت

 مهندس احسان مرجانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

         مهندس امیرحسین دستگیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

         مهدی قربانی


        در صورت بروز هر گونه اشکال و یا داشتن سوال می توانید از آدرس الکترونیکی کمیته Deminer@iranopen.ir استفاده نمایید.
·